سامانه مودیان

سامانه مودیان

اقدامات مربوط به راه اندازی‌ و ارتباط نرم افزارهای مالی رادکان با سامانه مودیان مالیاتی

مشتریان عزیز محصولات رادکان

برای ارسال صورتحساب الکترونیکی از طریق نرم افزارهای مالی و بازرگانی رادکان، لطفا مراحل زیر را انجام دهید :

   عضویت در سامانه مودیان مالیاتی و دریافت گواهی امضای دیجیتال
   دریافت شناسه کالاهای تعریف شده در سامانه (مربوط به عملیات شرکت)
   خرید سرویس سامانه مودیان از واحد فروش رادکان

بعد از انجام مراحل فوق، عملیات ارتقا و به روزرسانی نرم افزارهای شما توسط تیم پشتیبانی رادکان برنامه ریزی شده و در اسرع وقت انجام خواهد شد.

 

پیشنهاد: با توجه امکان صدور سه نوع صورتحساب الکترونیکی، در صورت نیاز پیشنهاد می شود از مشاوره شرکت های معتمد مالیاتی و مشاوران حرفه ای استفاده نمایید تا کمترین تاخیر و خطا را در اجرای سامانه مودیان داشته باشید.

ارسال اطلاعات صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان در روشهای زیر امکانپذیر است:

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی

ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش به سامانه مودیان از طریق نرم افزارهای حسابداری (مانند نرم افزار حسابداری رادکان) به صورت مستقیم انجام می شود.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد – با کلید مودی

ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش برای شرکتهای معتمد با استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق نرم افزار و با استفاده از  API به صورت الکترونیک انجام و ارسال اطلاعات صورتحسابها توسط شرکتهای معتمد انجام می شود.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد- با کلید شرکت معتمد

ارسال اطلاعات صورتحسابهای فروش برای شرکتهای معتمد توسط مودی مالیاتی از طریق فایل اکسل و تکمیل و ارسال اطلاعات صورتحسابها توسط شرکتهای معتمد انجام می شود.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه‌های دولتی

ارسال اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در شرکتهای دولتی توسط سامانه های اختصاصی انجام میشود

⚠️ نکته : در نظر داشته باشید ارسال صورتحساب به سامانه مودیان فقط از طریق نرم افزار و از طریق سرویس انجام می شود و امکان ورود اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم (بدون استفاده از نرم افزار یا شرکت معتمد) توسط مودیان مالیاتی در آن دیده نشده است.

⚠️ نکته : تمامی شرکتها، اصناف و فروشندگانی که مشمول قوانین مالیاتی و ارزش افزوده بوده و همچنین فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی (کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‏های مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.) موظف به ثبت نام و ثبت اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی خود در سامانه مودیان مالیاتی هستند. در نظر داشته باشید که در این قانون عدم ثبت اطلاعات یا ثبت ناقص اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی جرائم سنگینی برای مودیان مالیاتی در پی خواهد داشت.

قانون صندوق های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون صندوق های فروشگاهی و سامانه مودیان